Su, doğanın en güzel armağanıdır. Su, yeryüzünde en faydalı ve bol miktarda bulunan bileşiktir. Su sadece insan yaşamı, hayvanlar, bitki yaşamı için gerekli değildir, aynı zamanda sanayide de ayrı bir öneme sahiptir. Tekstil endüstrisi suyu çok yoğun kullanıyor. Su, tekstil endüstrisinde boyaları ve çeşitli son katları uygulamak için ana prensip aracıdır.

BÖYLECE tekstil atıksu arıtma Suyun tekrar kullanılabilmesi için birçok firmada taşınmıştır. Su kıtlığı nedeniyle suyun maliyeti artıyor. Bu nedenle çevre düzenlemeleri tekstil endüstrilerini yenilikçi, gelişmiş ve verimli çözümler aramaya yöneltmiştir. atıksu tedavi çözümleri.

The Tekstil atık su arıtma işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur ve mevzuat uyumluluğunun korunmasına yardımcı olur. Tekstil endüstrilerindeki başlıca kirleticiler yüksek süspansiyonlu katılar, ısı, renk, kimyasal oksijen ihtiyacı, asitlik ve diğer birçok çözünebilir maddedir.

Atıksudaki her türlü yabancı maddenin uzaklaştırılması için bazı prosesler bulunmaktadır. Bu süreçler birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç kategoriye ayrılır. Birincil süreç, tarama, çökeltme, dengeleme, nötralizasyon, kimyasal pıhtılaşma ve mekanik flokülasyon.

İkincil süreç, havalandırılmış bir lagün, damlama içerir. süzme, aktif çamur süreç, oksidasyon hendeği. Üçüncül süreç oksidasyon tekniğini, elektrolitik çökeltme ve köpük ayırmayı, membran teknolojilerini, elektrokimyasal süreçleri, iyon değişimini, fotokatalitik bozunma adsorpsiyonunu ve termal buharlaştırmayı içerir.

Tekstil endüstrisinde, su, üretim için önemli bir madde olarak hareket eder. Bu sektördeki birçok üretim uygulaması için su arıtılmaktadır. Uygulamaların bazıları kumaş boyama, kumaş terbiye işlemleri, toplam su tüketiminin% 55-60'i kadar tüketen baskıyı içerir. Diğer uygulamalar arasında ham kumaş malzemenin temizlenmesi için kullanılan ve işlem suyunun% 40-45'i kadar tüketilen işlem suyu bulunur.

Suyun tekstil kirliliği için safsızlıklarının giderilmesi, atık suyun içinde bulunan toksinin insan yaşamı ve çevresi ile yeraltı ve yüzey suyu kaynakları için de ciddi bir tehdit oluşturması nedeniyle çok önemlidir. Tekstil endüstrisi, tekstil atıklarını sürekli olarak izlemeli ve atık suları, su kütlelerinin atılmasından önce atıksuya arıtmalı ve doğal su kaynaklarını tüketmekten kurtarmalıdır.

Genel olarak tekstil sektöründe uygun mevzuatın alınması önerilmektedir. Yenilikçi, optimize edilmiş ve çevre dostu su tasarlamada ve tedarik etmede çalışan ve üreticilerin iyi verimli çalışması için tekstil atık su arıtımına yardımcı olan birçok su teknolojisi vardır.