Yenilikçi Endüstriyel STP Tesisleri: Üreticiler için Sürdürülebilir Bir Çözüm

endüstriyel STP tesisleri
E-posta
Twitter
LinkedIn

Üretim, milyonlarca kişiyi istihdam ederek ABD ekonomisini yönlendiriyor. 2018 yılında bu işletmelerde istihdam 11.9 milyon işçi2018 İlçe İş Modellerine göre. Üstelik üreticiler Amerika'nın en büyük ekonomik lokomotiflerinden biri. ABD Savunma Bakanlığı şunu öne sürüyor: ABD'deki üreticiler Ekonomiye 2.35 trilyon doların üzerinde katkı sağlıyor ve "üretimde harcanan her doların ekonomiye ilave 2.79 dolar eklenmesiyle sonuçlanıyor, bu da onu tüm sektörler arasında en yüksek çarpan etkisi yapıyor." 

Daha sıkı atık su düzenleme standartları ve endüstriyel şirketlerin sürdürülebilirliğe odaklanması, yenilikçi arıtma çözümleri gerektirmektedir. Bu çözümler, üreticilerin bu atık su arıtma standartlarını en çevre dostu şekilde karşılamalarına yardımcı olan yenilikçi modüler endüstriyel STP tesislerini içerir.

Zararlı Endüstriyel Atık Suyun Etkisi

1967 yılında bir otomobil üreticisi tonlarca yakıtı tahliye etti. zehirli çamur Ramapough Lenape halkının işgal ettiği yüzlerce dönümlük araziye. Toksinler yeraltı suyunu kurşun, arsenik ve diğer tehlikeli kimyasallarla zehirledi. Bu olay onlarca yıl önce gerçekleşmiş olsa da yeraltı suyu hâlâ toksin içeriyor ve rezervuarı tehdit ediyor o Milyonlarca New Jersey sakini içme suyu olarak kullanıyor. Yine de bu aksilik daha büyük bir yapbozun yalnızca bir parçası.

Her türden sanayi şirketi, çevreye zararlı atık su salıyor; bu sadece üreticiler için geçerli değil. Örneğin, Picher, Oklahoma'daki zararlı maden suyu, toplumdaki yüzey sularını kurşun ve ağır metallerle kirletti. Kirlilik o kadar kötüydü ki, topluluğun başlıca su kaynaklarından biri olan Tar Çayı kırmızıya döndü ve demir, çinko, manganez, kadmiyum ve arsenikle aktı. Picher, Oklahoma'da madencilik 1960'larda durduruldu ancak kirli maden suyu hala suları tehdit ediyor gereçler içindeis topluluk.

Ek olarak, Kuzey Carolina yetkilileri yakın zamanda şunu öğrendi: zararlı toksinler Kömürle çalışan enerji santrallerinin yakınındaki su kirlenmişti. Toksinin kaynağının kömür santrali olup olmadığı hâlâ tartışılıyor. Ancak bölge sakinlerinin konu hakkında uyarılmasının ardından yaklaşık 1,000 hane, dişlerini fırçalamak, yemek pişirmek ve içmek için şişelenmiş su kullanmaya başladı.

Tüm bu örnekler, yalnızca üreticilerin değil, çeşitli sanayi şirketlerinin de ABD'deki suların kirlenmesine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak en katı atık su düzenlemelerinden bazılarıyla karşı karşıya olanlar imalat şirketleridir.

Atık Su Düzenlemeleri Daha Katı Hale Geldi

Yıllar geçtikçe eyaletler, yalnızca içme suyunun değil aynı zamanda proses suyunun da kalitesini artırmak amacıyla giderek daha katı atık su standartları uygulamaya koydu. Günümüzde endüstriyel atık su, çeşitli kimyasal toksinler, toplam askıda katı maddeler, toplam çözünmüş katılar, eser metaller, solventler, organik ve mineral bileşikler, fosfor ve nitrojen dahil olmak üzere birçok kirletici madde içerebilir.

Eyaletlerin üreticilerin atık sudan arındırma konusunda giderek daha bilinçli olmalarını istediği kirletici maddelerden biri de fosfordur. Bu bileşik çevreye salınarak zararlı alg çoğalmalarına neden oluyor. ABD genelinde mevcut olmasına rağmen, fosfor en çok yılın büyük bölümünde sıcak olan güneyde yaygındır.

Yüksek düzeyde fosforun sonuçlarının bir örneği Florida'da açıkça görülmektedir. Okeechobee GölüBinlerce yıl boyunca eyaletin bataklık iç kesimlerinde hayvanların yaşamasına yardımcı oldu. Ancak bugün göl, yaz aylarında zehirli alg çoğalmasıyla istila ediliyor ve bu durum, suya giren evcil hayvanları öldürecek kadar güçlü su kaynaklı zehirler ve dumanlar üretiyor.

Yetkililer, zararlı toksinlerin uzaklaştırılmasının yanı sıra üreticilerin dikkate almasını istiyor biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD) ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) daha ciddi. BOD, aerobik organizmaların organik materyali parçalamak için kullandığı çözünmüş oksijen miktarını gösteren bir hesaplamadır.

BOİ'nin en yaygın kaynaklarından biri gıda işleme tesislerinden gelen atık sudur, ancak diğer endüstriyel tesisler ve kentsel yağmur suyu akışı da suçludur. BOD testiyle üreticiler, standartları karşıladıklarından emin olmak için su kalitesini daha etkili bir şekilde tespit edebilir.

Kimyasal oksijen ihtiyacı ise sudaki toplam organik maddenin oksitlenmesi için gereken oksijen miktarını belirleyen bir testtir. Atık sudaki yüksek seviyedeki organik madde, suyun deşarj edildiği çevreye zarar verebileceğinden, hesaplama üreticiler açısından giderek daha önemli hale geliyor.

Yenilikçi Endüstriyel STP Tesis Teknolojileri

Devlet yetkilileri üreticilerin daha katı standartları dikkate almasını talep ettiğinden, şirketlerin de buna uyması zorunludur. Bunu yapmak, yalnızca çevrenin korunmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda başarılarını ve ABD'ye katkılarını sürdürmek için verimli bir şekilde çalışmalarına da olanak tanıyacak. Ancak daha katı atık su düzenlemelerine uymak kolay değil. Atık su standartları katılaştıkça, müşteriler için modüler STP tesisleri belirleme konusunda mühendislik firmalarına danışmanlık yapma ihtiyacının yanı sıra, bu gelişmiş endüstriyel su arıtma sistemlerini onaylamak için üretim tesisi yöneticileri ve sürdürülebilirlik yöneticilerine duyulan ihtiyaç da artıyor.

Genesis Su Teknolojileri olarak, üreticilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda düzenleyici atık su yönergelerine uymak için yenilikçi çözümler geliştirdik. Sürdürülebilir endüstriyel STP tesisi konfigürasyonları aşağıdakiler gibi çeşitli arıtma teknolojilerini içerir:

  • Biyo-Organik Sıvı Flokülants: bununlaese çevre dostu çözüms Zeoturb gibiüreticiler algler, boyalar, tortular ve silt dahil olmak üzere organik ve inorganik parçacıkları azaltabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu tedavi aynı zamanda azaltabilir ve azaltmak ağır metallerin izini sürün.

  • Sıvı İleri Oksidasyon Tedavisi: Sermaye maliyeti optimize edilmiş gelişmiş sıvı AOP sistemleri gibi Genclean, oluşturmak hidroksil radikalleri ve diğer reaktif oksijen bileşikleri thar Yeteneğine sahiptir oksitkuvvet kirletici maddes wa içindeter ve atık su moleküler düzeyde aynı zamanda ölçülebilir bir dezenfeksiyon kalıntısı sağlar.

  • Özel Elektrokoagülasyon Tedavisi: Sürekli bir toplu arıtma prosesi kullanarak endüstriyel su kirleticilerinin sürdürülebilir çok parametreli arıtımını sağlamak üzere tasarlanmış elektrokimyasal arıtma.

  • Biyolojik tedavi: Yenilikçi MBBR biyolojik arıtma prosesleri ve BioSTIK gibi gelişmiş mikrobiyolojik lagün arıtmaları, KOİ, BOİ ve diğer belirli kirletici maddeleri azaltmak için endüstriyel su arıtma prosesinin ayrılmaz bir parçası olabilir.

  • Tersiyer Atıksu Parlatma Membran Arıtma Sistemleri: Nanofiltrasyon veya ters ozmoz gibi Membran Sistemleri, toplam çözünmüş katıların ve diğer belirli çözünmüş kirletici maddelerin cilalama sonrası uzaklaştırılmasını sağlayarak yeniden kullanımı veya uyumlu su tahliyesini sağlar.

Üretim şirketlerindeki fabrika yöneticilerinin, danışman mühendislerin ve sürdürülebilirlik yöneticilerinin önerebileceği ve uygulayabileceği bir diğer çözüm yaklaşımı da “sıfır sıvı deşarjı” olarak adlandırılıyor. Bu yöntem tam olarak kulağa benziyor; herhangi bir atık suyun çevreye deşarj edilmemesi, bunun yerine üretim süreçlerinde yeniden kullanılması kararıdır.

Sıfır sıvı deşarjı, halihazırda atık sularını arıtması ve yeniden kullanması gereken üreticiler için idealdir. Fakat, suyun yeniden kullanımı girişimlerinin arttırılması, azaltır atık suyun çevreye deşarj edilmesini önler ve üreticilere tutarlı bir su kaynağı sağlar. Bu girişimler ve yaklaşımlar giderek daha önemli hale geliyor İklim değişikliği dünya çapında ve burada su kıtlığıyla birlikte su mevcudiyetini de etkiledi the Güneybatı bölgesi the USA.

Su Arıtma Çözümlerine Güvenmeye Başlayın

Endüstriyel üretim şirketlerinin sürdürülebilirlik yöneticileri ve tesis yöneticileri olarak, daha sıkı su kalitesi standartlarını karşılama konusunda artan bir baskı altındasınız. Bu baskı ağır ve zorlayıcı olabilir. Ancak Genesis Su Teknolojileri'nin su ve atık su uzmanları, düzenleyici atık su arıtma standartlarına uymanızı sağlayan yenilikçi endüstriyel STP tesislerini tasarlamanıza, belirlemenize ve uygulamanıza yardımcı olmak için buradalar.

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Su Yönetiminizde Devrim Yapın

Daha sıkı su kalitesi standartları karşısında üretim liderlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Genesis Su Teknolojileri, sürdürülebilirliği mevzuata uygunlukla uyumlu hale getiren yenilikçi Endüstriyel STP tesisleriyle bir cankurtaran halatı sunuyor. Çevremizi korumak ve üretim çabalarınız için müreffeh, çevreye duyarlı bir gelecek sağlamak için bu gelişmiş arıtma çözümlerini benimseyin.

Şimdi +1 877 267 3699 numaralı telefondan veya şu adrese e-posta yoluyla bize ulaşın: customersupport@genesiswatertech.com. Birlikte, hadi Atık su düzenleme standartlarınızı karşılamak ve operasyonel maliyetleri optimize etmek için birlikte çalışın için sağlamak Sürdürülebilir gelecek.